POSTANOWIENIE NR 848/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Zgierza

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

Informacja o składach OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w Zgierzu wraz z pełnionymi funkcjami

********************

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIASTA W GMINIE POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

*******************************

Informacja nt. godzin rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w Zgierzu

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Zgierzu wraz z pełnionymi funkcjami

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 15 marca 2024 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Zgierza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 15 marca 2024 r.  o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Zgierza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

POSTANOWIENIE NR 735/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 729/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 37 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 728/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 716/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 715/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 698/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 35 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 697/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 657/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 656/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 641/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 635/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 633/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 632/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 589/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 572/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 571/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 543/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 542/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 523/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 41 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 522/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 37 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 521/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Zgierz

POSTANOWIENIE NR 471/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Zgierz

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu:
27.03.2024r. – godz. 15:00 - 16:00
03.04.2024r. – godz. 15:00 - 16:00
06.04.2024r. – godz. 12:00 - 14:00
07.04.2024r. – godz. 7:00 - 21:00

POSTANOWIENIE NR 399/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 342/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgierz

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Zgierskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Łodzi II podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 147/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Zgierza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 146/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie: powołania miejskiego zespołu informatycznego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 marca 2024 r.

W dniu 14 marca 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, Nr 19, Nr 20, Nr 21, Nr 22, Nr 23, Nr 24, Nr 25, Nr 26, Nr 27, Nr 28, Nr 29, Nr 30, Nr 31, Nr 33, Nr 38, Nr 39, Nr 40, Nr 41, Nr 42.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 marca 2024 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Łodzi II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Zgierzu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu mieści się w Urzędzie Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, tel. 531543328.
Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Komisja będzie pełnić w następujących terminach:
28.02.2024 r. - od godz. 15:00 do 18:00
29.02.2024 r. - od godz. 15:00 do 17:00
01.03.2024 r. - od godz. 15:00 do 17:00
02.03.2024 r. - od godz. 10:00 do 12:00
04.03.2024 r. - od godz. 13:00 do 16:00

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na prezydenta Komisja będzie pełnić w następujących terminach:
07.03.2024 r. - od godz. 15:00 do 17:00
11.03.2024 r. - od godz. 15:00 do 17:00
14.03.2024 r. - od godz. 14:00 do 16:00

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu

Uchwała NR 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 27 lutego 2024 r. - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu

Uchwała NR 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 27 lutego 2024 r. - Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu

Uchwała NR 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 1 marca 2024 r. - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu

Uchwała NR 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 2 marca 2024 r. - Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu

Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu  z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wezwania pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Geotermia Zgierz do usunięcia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Zgierza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., w okręgach wyborczych nr 2, 3, 4.

Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu  z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wady zgłoszenia i dokonania zmian w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych do Rady Miasta Zgierza

Uchwała Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów

Uchwala Nr 8/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie określenia zasad i sposobu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 9/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Zgierza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 10/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Zgierza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

******************************************

POSTANOWIENIE NR 300/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

*******************************

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat , w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

***************************

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zgierzu w wyborach zarządzonych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 lutego 2024 roku. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Prezydent Miasta Zgierza podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zarządzenie Nr 83/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Zgierza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku

******************************

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Załącznik do uchwały nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 23 stycznia 2024 r.

WZÓR 1 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

WZÓR 2 - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędów gmin, w godzinach pracy urzędów, w terminie do dnia 8 marca 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 1 lutego 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

*******************************

KOMUNIKAT  Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 stycznia 2024 r. - liczba mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Łodzi II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.  w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Aktualności - Wybory Samorządowe w 2024 r.

Państwowa Komisja Wyborcza - informacje

POSTANOWIENIE NR 8/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 3 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Zgierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 5/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Miasta Zgierza na okręgi wyborcze

Obwieszczenie Nr 24/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.