Obwieszczenie Starosty Zgierskiego - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zgierzu w wyborach zarządzonych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 lutego 2024 roku. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Prezydent Miasta Zgierza podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zarządzenie Nr 83/VIII/2024 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Zgierza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku

******************************

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Załącznik do uchwały nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 23 stycznia 2024 r.

WZÓR 1 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

WZÓR 2 - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędów gmin, w godzinach pracy urzędów, w terminie do dnia 8 marca 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 1 lutego 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

*******************************

KOMUNIKAT  Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 stycznia 2024 r. - liczba mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Łodzi II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.  w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Aktualności - Wybory Samorządowe w 2024 r.

Państwowa Komisja Wyborcza - informacje

POSTANOWIENIE NR 8/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 3 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Zgierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 5/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Miasta Zgierza na okręgi wyborcze

Obwieszczenie Nr 24/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.