Prezydent Miasta Zgierza w dniu 6 grudnia 2023 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko pracy: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Stanowisku ds. Informatyki i Telekomunikacji w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.