INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO DO ANALIZY WARUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
W załączeniu załącznik graficzny do analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dotyczący Decyzji Nr 159/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. Prezydenta Miasta Zgierza o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przewidzianej do realizacji w Zgierzu przy ul. Grunwaldzkiej 28 (działka numer ewid. 467/2, obręb 116).

W związku z formatem załącznika graficznego do analizy informuję, iż z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16, pokój 210 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00-16.00, wtorek w godz. 8.00-17.00, piątek w godz. 8.00-15.00)