Prezydent Miasta Zgierza w dniu 10 listopada 2023 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowiska pracy: Od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Rozwoju i Pozyskiwania Środków w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.