Prezydent Miasta Zgierza w dniu 10 listopada 2023 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko pracy: Od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.