za rok 2020
 
29.12.2020
 

03.11.2020
- dot. naprawy wgłębienia w nawierzchni przy ul. Parzęczewskiej
- dot. naprawy wgłębienia w nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odcinku pomiędzy ul. Bazylijską

 
29.10.2020
 
24.09.2020
 
27.08.2020
 
07.07.2020
 
25.06.2020
 
 
 
 
 
 
21.04.2020


30.01.2020

***********************
za rok 2019


25.11.2019
 
- dot.przeniesienia w inną lokalizację cyklicznej imprezy sportowej „Drift Competition"16.09.2019

 
25.07.2019 r.
- dot. naprawy miejsc parkingowych przy Miejskim Przedszkolu na 2
 
 
 
 
 

****************************
za rok 2018