Prezydent Miasta Zgierza - Zbigniew Zapart

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza - Włodzimierz Stefański (od dnia 25 marca 1999 r. do dnia 28 marca 2002 r.)

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza - Zbigniew Wasiak

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza - Karol Zajączkowski (od dnia 25 kwietnia 2002 r.)

Zarząd Miasta Zgierza:

Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Zapart

Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Zbigniew Wasiak

Członkowie Zarządu:  Stanisław Giernalczyk, Włodzimierz Stefański (do dnia 28 marca 2002 r.), Ewa Stolarska (od dnia 25 kwietnia 2002 r.), Bogusław Stożek, Karol Zajączkowski.

Rada Miasta Zgierza:

Przewodniczący RMZ - Sławomierz Janiszewski

Wiceprzewodniczący - Michał Kleszczyński, Hubert Kryszczak, Lidia Leśniewicz

Radni: Tomasz Andrzejewski, Janusz Badyna, Teresa Wanda Bartosiak, Antoni Boruch, Jacek Brzeziński, Andrzej Ireneusz Cylke, Jan Maciej Czajkowski (do 30.09.1999 r. - zrzekł się mandatu), Bohdan Czarnecki, Stanisław Giernalczyk, Waldemar Gorzak, Cezariusz Grabowicz, Czesława Karmańska, Witold Kubicki, Sebastian Kwiatkowski, Stanisław Łodwig, Andrzej Mięsok, Jerzy Nastalczyk, Jerzy Sokół (od 28.10.1999 r. - objął mandat za Jana Macieja Czajkowskiego), Włodzimierz Stefański, Ewa Stolarska, Maria Krystyna Stopczyk, Bogusław Stożek, Wojciech Szafraniec, Karol Szmyt, Anna Tulkowska, Zbigniew Wasiak, Paweł Wawrzyńczak, Karol Zajączkowski, Zbigniew Zapart.

Radę Miasta Zgierza III kadencji stanowiło 32 radnych wybranych w dniu 11 października 1998 r. z następujących komitetów wyborczych: Porozumienie Centroprawicy Zgierz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Stowarzyszenie dla Rozwoju Zgierza.