za rok 2020
 
31.12.2020
 
22.06.2020
 
 
*****************
za rok 2019

 
 
28.02.2019 r.
- dot. podchodzenia dzikich zwierząt do zagród domowych
- dot. napraw jezdni
- dot. naprawy ulicy