za rok 2023
 
30.11.2023
 
27.04.2023
03.02.2023
 
 
***************
za rok 2021
 
01.12.2021
 
***************
za rok 2020
 
31.12.2020
 
22.06.2020
 
 
*****************
za rok 2019

 
 
28.02.2019 r.
- dot. podchodzenia dzikich zwierząt do zagród domowych
- dot. napraw jezdni
- dot. naprawy ulicy