za rok 2020
 
07.09.2020
 
27.08.2020
 
20.07.2020
 
01.07.2020
 

28.05.2020
- dot. ulicy Dąbrowskiego
- dot. obiektów budowlanych, będących w zarządzie MPGM
- dot. tzw. „dzikiego parkingu'' przy zjeździe z DK91 na ul. Piątkowską


30.04.2020
- dot. przekazania materiałów związanych z rewitalizacją obiektu "Starego Młyna"
- dot. kopii pism i dokumentacji wysyłanych do oraz odbieranych od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego / Wojewody Łódzkiego w sprawach dotyczących realizacji inwestycji przebudowy ulicy Solnej w Zgierzu
- dot. dokumentacji związanej z realizacją inwestycji „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Zgierz ul. Staffa 26A
- dot.realizacji inwestycji na ulicy Solnej w Zgierzu
- dot. ankiety dotyczącej funkcjonowania w jednostkach samorządu terytorialnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- dot. dostawcy usług w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zgierz
- dot. kanałów informacyjnych wykorzystywanych dla promocji akcji „Twój PIT buduje Zgierz"
- dot. realizacji projektów w oparciu o uchwały Rady Miasta Zgierza


(ze względu na obszerność danych zawartych w Załączniku nr 2, nie zostały one opublikowane. Regulaminy dzienników elektronicznych poszczególnych szkół dostępne są na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej).

*************************
za rok 2019


15.11.2019
- dot. informacji na temat funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej
23.09.2019
- dot. braku publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej załączników do interpelacji nr 17/2019/PJ
wyłączenie jawności na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
Radny uzyskał dokumentację sprawy w trybie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 1309 z późn. zm.), jawność wyłączyła: Aleksandra Wiaderkiewicz - Administrator BIP

03.09.2019
- dot. zestawienia inwestycji (dodatkowa odpowiedź)
 
 
28.06.2019 r.
- dot. polityki antykorupcyjnej w UMZ
- dot. inwestycji drogowej przy ul. Solnej
- dot. strony "Miasto Zgierz"
 
 
******************************************
za rok 2018

20.12.2018 r.