za rok 2023
 
21.12.2023
 
25.05.2023
 
30.03.2023
 
 
16.01.2023
 
12.01.2023
 
*****************
za rok 2022
 
30.09.2022
 
27.05.2022
 
29.04.2022
 
28.02.2022
 
 
**************
za rok 2021
 
23.09.2021
 
18.08.2021
 
30.07.2021
 
20.07.2021
 
01.04.2021
 
30.03.2021
 
25.02.2021
 
16.02.2021
 
11.02.2021
 
09.02.2021
 
02.02.2021
- dot. rewitalizacji budynku „Starego Młyna" (dodatkowa odpowiedź z dn. 02.03.2021)
 
20.01.2021
 
08.01.2021
 
************
za rok 2020
 
02.11.2020
 
22.10.2020
 
16.10.2020
 
07.09.2020
 
27.08.2020
 
20.07.2020
 
01.07.2020
 

28.05.2020
- dot. ulicy Dąbrowskiego
- dot. obiektów budowlanych, będących w zarządzie MPGM
- dot. tzw. „dzikiego parkingu'' przy zjeździe z DK91 na ul. Piątkowską


30.04.2020
- dot. przekazania materiałów związanych z rewitalizacją obiektu "Starego Młyna"
- dot. kopii pism i dokumentacji wysyłanych do oraz odbieranych od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego / Wojewody Łódzkiego w sprawach dotyczących realizacji inwestycji przebudowy ulicy Solnej w Zgierzu
- dot. dokumentacji związanej z realizacją inwestycji „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Zgierz ul. Staffa 26A
- dot.realizacji inwestycji na ulicy Solnej w Zgierzu
- dot. ankiety dotyczącej funkcjonowania w jednostkach samorządu terytorialnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- dot. dostawcy usług w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zgierz
- dot. kanałów informacyjnych wykorzystywanych dla promocji akcji „Twój PIT buduje Zgierz"
- dot. realizacji projektów w oparciu o uchwały Rady Miasta Zgierza


(ze względu na obszerność danych zawartych w Załączniku nr 2, nie zostały one opublikowane. Regulaminy dzienników elektronicznych poszczególnych szkół dostępne są na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej).

*************************
za rok 2019


15.11.2019
- dot. informacji na temat funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej
23.09.2019
- dot. braku publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej załączników do interpelacji nr 17/2019/PJ
wyłączenie jawności na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
Radny uzyskał dokumentację sprawy w trybie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 1309 z późn. zm.), jawność wyłączyła: Aleksandra Wiaderkiewicz - Administrator BIP

03.09.2019
- dot. zestawienia inwestycji (dodatkowa odpowiedź)
 
 
28.06.2019 r.
- dot. polityki antykorupcyjnej w UMZ
- dot. inwestycji drogowej przy ul. Solnej
- dot. strony "Miasto Zgierz"
 
 
******************************************
za rok 2018

20.12.2018 r.