Termin kontroli:
05.10.2022-11.10.2022

Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Dokumentacja: