Termin kontroli:
17.05.2022

Jednostka kontrolująca:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

Dokumentacja: protokół z kontroli