Prezydent Miasta Zgierza - Karol Maśliński

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza - Grzegorz Gula

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza - Krzysztof Kwiatkowski

Rada Miasta Zgierza:

Przewodniczący RMZ - Marek Matuszewski (do 29.09.2005 r. - zrzekł się mandatu z powodu wyboru na posła RP), Jerzy Sokół (od 27.10.2005 r.)

Wiceprzewodniczący - Andrzej Wojciech Mięsok (do 31.10.2003 r.), Jerzy Sokół (od 30.10.2003 r. do 27.10.2005 r.), Paweł Wawrzyńczak (od 27.01.2005 r.), Mirosław Eugeniusz Żurawski

Radni: Ignacy Stanisław Bednarek (od 27.10.2005 r. - objął mandat za M. Matuszewskiego), Marek Roman Cylke, Świętosław Stanisław Gołek, Jacek Jerzy Idczak (do 27.03.2003 r. - zrzekł się mandatu), Lech Jabłoński (od 02.12.2002 r.), Sławomierz Janiszewski (do 28.08.2003 r. - wygaśnięcie mandatu), Krzysztof Zbigniew Karasiński (od 24.04.2003 r. - objął mandat za J. Idczaka), Krzysztofa Kubiak, Grzegorz Alojzy Maciński, Dorota Mijas (od 30.10.2003 r. - objęła mandat za S. Janiszewskiego), Magdalena Modrzejewska, Jerzy Nastalczyk, Zofia Niechciał, Stanisław Nowak, Zdzisław Sobczak, Ewa Stolarska, Karol Szmyt (do 30.12.2003 r. - wygaśnięcie mandatu), Witold Ślawski, Zbigniew Wałęsiński, Anna Woźniak (od 29.01.2004 r. - objęła mandat za K. Szmyta), Karol Zajączkowski, Zbigniew Zapart.

Radę Miasta Zgierza IV kadencji stanowi 23 radnych wybranych w dniu 27 października 2002 r. z następujących komitetów wyborczych: Liga - Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Samoobrona RP, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wspólnota Samorządowa, Zjednoczeni dla Rozwoju Zgierza.