za rok 2024
 
12.02.2024
 
************************************************************
 
za rok 2023
 
30.06.2023
 
11.05.2023
 
14.02.2023
 
***************
za rok 2022
 
12.07.2022
 
za rok 2021
 
 
12.05.2021
 
29.04.2021
 
****************
za rok 2020
 
12.10.2020
 
22.09.2020

***********************
za rok 2019
 

28.06.2019 r.
- dot. spływającego piasku z ulicy Polnej na ulicę Aleksandrowską
- dot. wykoszenia trawy przy ul. Norwida