za rok 2020
 
12.10.2020
 
22.09.2020

***********************
za rok 2019

 

28.06.2019 r.
- dot. spływającego piasku z ulicy Polnej na ulicę Aleksandrowską
- dot. wykoszenia trawy przy ul. Norwida