W dniu 20 maja 2023 r. (data rejestracji 22 maja br.) do Prezydenta Miasta Zgierza, drogą elektroniczną wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, w oparciu o przepisy rozdziału 3 „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń - Prawo o zgromadzeniach" (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389).

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 27 maja 2023 r., w godz. od 16:00 do 17:00.
Planowany czas zgromadzenia: 1 godzina
Przewidywana liczba uczestników: około 15 osób
Miejsce zgromadzenia: Plac Jana Kilińskiego w Zgierzu.

Organizator nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń w związku z przedmiotowym zgromadzeniem.