Decyzja w sprawie budowy budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z realizacją technicznej infrastruktury towarzyszącej w Zgierz przy ul. Kolorowej 4, 4a, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid.: 324/2, 324/4 obręb 121.