Prezydent Miasta Zgierza - Jerzy Sokół

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza - Świętosław Gołek (od dnia 18.04.2007 r.)

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza - Grzegorz Gula (do dnia 11.04.2007 r.)

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza - Stanisław Łodwig

Rada Miasta Zgierza:

Przewodniczący RMZ - Andrzej Wojciech Mięsok

Wiceprzewodniczący:

 • Świętosław Stanisław Gołek (do 29.03.2007 r. - zrzekł się mandatu),
 • Krzysztof Zbigniew Karasiński (od 26.04.2007 r.),
 • Jarosław Wojciech Komorowski,
 • Zbigniew Jan Wałęsiński 

Radni:

 • Zbigniew Wojciech Antczak
 • Jerzy Barylak (od 01.12.2006 r. objął mandat za radnego Jerzego Sokoła)
 • Anna Liliana Dunin
 • Mariusz Forfecki
 • Radosław Władysław Gajda
 • Agata Teresa Grzelak-Makowczyńska
 • Marek Hiliński
 • Andrzej Kodłubański (do 26.03.2009 r. - stwierdzenie wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, wstąpił w skład RMZ po wygaśnięciu mandatu radnego Świętosława Gołka od 26.04.2007 r.)
 • Katarzyna Kupis-Wojciechowska (od 30.04.2009 r. - objęła mandat za radnego Andrzeja Kodłubańskiego)
 • Grzegorz Alojzy Maciński
 • Jerzy Nastalczyk
 • Bożena Palmowska
 • Przemysław Stefan Pelikan (do dnia 29.10.2009 r.)
 • Michał Henryk Pilarski
 • Marek Sencerek
 • Zdzisław Sobczak
 • Jerzy Sokół (do 29.11.2006 r. - zrzekł się mandatu z powodu wyboru na Prezydenta Miasta Zgierza)
 • Stanisława Stefanowicz
 • Ewa Steglińska-Maciak (od dnia 26.11.2009 r.)
 • Beata Świątczak
 • Barbara Truszkiewicz
 • Zbigniew Zapart 

  Radę Miasta Zgierza V kadencji stanowi 23 radnych wybranych w dniu 12 listopada 2006 r. z następujących komitetów wyborczych: Forum Obywatelskie, Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, Społeczny Blok Samorządowy, Wspólny Samorząd, Zgierz Od Nowa.