Oświadczenie mieszkańca Miasta Zgierza o przystąpieniu do „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ NA 2023 ROK” w związku z przekazaniem ślepego miotu do uśpienia.