Przewodniczący: 

  • Mieczysław Witczak
Wiceprzewodniczący: 
  • Łukasz Wróblewski

Członkowie - Radni:

  • Janusz Łuczak,
  • Andrzej Mięsok,
  • Justyna Zielińska – Mróz.

Protokoły z posiedzeń