Przewodnicząca: 

  • Agata Grzelak - Makowczyńska

Wiceprzewodnicząca:

  • Dominika Antczak

Członkowie - Radni:

  • Krzysztof Karasiński
  • Grzegorz Leśniewicz
  • Andrzej Mięsok

Protokoły z posiedzeń