Przewodniczący: 

  • Józef Dziemdziela

Wiceprzewodniczący:

  • Grzegorz Leśniewicz

Członkowie - Radni:

  • Marek Hiliński

Protokoły z posiedzeń