Zarządzenie Nr 39/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26.01.2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.