Decyzja  - „Budowa hali magazynowo - montażowej wraz z infrastrukturą techniczną (drogi dojazdowe i przejazdowe włączone do istniejącego układu dróg na terenie posesji, place manewrowe, instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i ogrzewania, gazowa, instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, instalacja zewnętrzna energetyczna); budowie utwardzonego placu na 30 miejsc parkingowych; budowie wagi samochodowej".