Zarządzenie Nr 574/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2022/2023.