Data złożenia petycji: 28.10.2022 r.
 
Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiot, w interesie którego petycja jest składana: Adam Szulc Prezes Zarządu Szulc - Efekt sp. z o.o.

Odpowiedź na petycję: