Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 114 odbędzie się III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Łagiewnickiej 10a.