Zaproszenie do złożenia oferty - wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Zgierz.

Ogłoszenie o wyniku

Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie § 1 uchwały Nr LIII/718/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z 2020 r. poz. 1517, z 2022 r. poz. 1933), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Zgierz.

Zmiana specyfikacji warunków konkursu  na wybór agenta emisji obligacji Gminy Miasto Zgierz - przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26 października 2022 roku do godz. 10:00

Szczegóły konkursu w załączniku.

Opinia Rio o możliwości wykupu obligacji.