Prezydent Miasta Zgierza po podjęciu przez Radę Miasta Zgierza uchwały Nr LI/697/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r ., zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza położonego w rejonie ulic Szczawińskiej i Przedwiośnie oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania naśrodowisko.