W dniu 26 września 2022 r. do Prezydenta Miasta Zgierza, drogą elektroniczną wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, w oparciu o przepisy rozdziału 3 „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń - Prawo o zgromadzeniach" (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389).

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 1 października 2022 r., w godz. od 16:00 do 17:00.
Planowany czas zgromadzenia: 1 godzina
Przewidywana liczba uczestników: około 25 osób
Miejsce zgromadzenia: Plac Jana Kilińskiego w Zgierzu

Organizator nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń w związku z przedmiotowym zgromadzeniem.