Uchwała nr LI/698/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy wzrok dzieciom” w Gminie Miasto Zgierz na lata 2022-2024.