Decyzja  dot. „Budowy zespołu hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w Zgierzu przy ul. Łukasińskiego na dz. o nr ewid. 192/3, 253/2, 224/2, 225, 226, 227, 251, 252, 254, jedn. ewid. 102003_1, obręb Zgierz 119".