Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 12 września 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 114 odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu).
Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 218 przy ulicy Łódzkiej 82/84 w Zgierzu.

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 22 czerwca 2022 r.