Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 12 września 2022 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu). Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 9 przy ulicy Dąbrowskiego 8 w Zgierzu.