Prezydent Miasta Zgierza w dniu 10 sierpnia 2022 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko pracy: Podinspektor w Biurze Funduszy i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.