Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 12 września 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 114 odbędzie się III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

  • Zgierz, ul. Parzęczewska 28 m. 31, blok nr 7

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego prawa odbył się w dniu 13 maja 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłat wadium.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego prawa odbył się w dniu 22 czerwca 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nie zgłoszenia się na przetarg oferenta, który wpłacił wadium.