W dniu 2 lipca 2022 r. do Prezydenta Miasta Zgierza, drogą elektroniczną wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, w oparciu o przepisy rozdziału 3 „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń - Prawo o zgromadzeniach" (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389).

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 10 lipca 2022 r., w godz. od 12:00 do 12:30.
Planowany czas zgromadzenia: 30 min.
Przewidywana liczba uczestników: około 15 osób
Miejsce zgromadzenia: Plac Stu Straconych

Organizator nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń w związku z przedmiotowym zgromadzeniem. Zgromadzenie ma charakter pokojowy.