Protokół z posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2022 r.