Stosownie d o art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia publikacji, tj. d o dnia 26 maja 2022 r., Prezydent MiastaZgierza przyjmuje uwagi do zamieszczonej oferty uproszczonej Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Boruta" Zgierz, dotyczącej udziału drużyny MKP w wieku juniora (roczniki 2001-2003) w Młodzieżowym Pucharze Polski w plażowej piłce nożnej w Gdańsku w dniach 15-17 lipca 2022 r