W dniu 6 maja 2022 r. do Prezydenta Miasta Zgierza wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. w godz. od 9:30 do 10:30.
Planowany czas zgromadzenia: 1 godz.
Przewidywana liczba uczestników: około 100 osób
Miejsce zgromadzenia: pl. Jana Pawła II w Zgierzu

Trasa przejścia: przejście od pl. Jana Pawła II przez pasy na ulicy Jana Pawła II, pasy na Alei Armii Krajowej, wzdłuż Alei Armii Krajowej i ulicy Piątkowskiej do Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu.

Cel zgromadzenia: „Sami o Sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę Miasta Zgierza" to kolejna edycja realizowana jak w latach poprzednich. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach corocznych obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Zgromadzenie ma charakter pokojowy.