W dniu 22 kwietnia 2022 r. do Prezydenta Miasta Zgierza wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 2 maja 2022 r. w godz. od 11:00 do 13:00.
Planowany czas zgromadzenia: 2 godz.
Przewidywana liczba uczestników: około 300 osób
Miejsce zgromadzenia: MOSiR ul. Wschodnia 2, ul. 1 Maja, pl. Kilińskiego, ul. Długa, pl. Jana Pawła II 16 (miejsce zakończenia zgromadzenia)

Cel zgromadzenia: UCZCZENIE OBCHODÓW NARODOWEGO ŚWIĘTA FLAGI PAŃSTWOWEJ

Organizator nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń w związku z przedmiotowym zgromadzeniem. Zgromadzenie ma charakter pokojowy.