Uchwała nr XLII/545/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miasto Zgierz na lata 2022-2023"