Prezydent Miasta Zgierza w dniu 17 stycznia 2022r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko pracy:
Podinspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.