Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw, lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomościach wspólnych (w tym w prawie własności gruntu):

  • ul. Dubois 14 m. 24
  • ul. Baczyńskiego 1 m. 92
  • ul. Parzęczewska 40 m. 62