Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16. pok. 114 odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu):

  • ul. Parzęczewska 40 m. 77