Prezydent Miasta Zgierza w dniu 13 stycznia 2022 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko pracy: Podinspektor w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.