Prezydent Miasta Zgierza w dniu 23 listopada 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko pracy:
Od Podinspektora do Inspektora w Biurze Funduszy i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.