Prezydent Miasta Zgierza w dniu 19 listopada 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100  Zgierz.

Stanowisko pracy:
od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.