W dniu 3 listopada 2021 r. do Prezydenta Miasta Zgierza wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 r. w godz. od 14:00 do 20:00.
Planowany czas zgromadzenia: 6 godz.
Przewidywana liczba uczestników: do 150 osób
Planowana trasa przejścia: pl. Kilińskiego, ul. Długa, pl. Jana Pawła II, ul. Piotra Skargi, cmentarz na ul. Piotra Skargi (miejsce zakończenia zgromadzenia)

Cel zgromadzenia: Uczczenie obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, złożenie Ognia Niepodległości.

Organizator nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń w związku z przedmiotowym zgromadzeniem. Zgromadzenie ma charakter pokojowy, zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego z użyciem mobilnego nagłośnienia.