Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Koordynator Biura - Sekretariat Prezydenta i Pierwszego Zastępcy Prezydenta
Sekretariat Drugiego Zastępcy Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika
Sylwia Kurowska - pok.108, tel. 42 7143 100
Żaneta Augustyniak