Kontakt:
95-100 Zgierz, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 - Park Kulturowy "Miasto Tkaczy" (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Pełnomocnik ds. Informacji i Nowych Mediów
Łukasz Sobieralski - tel. 42 714 32 92, 42 714 38 38