Prezydent Miasta Zgierza w dniu 14 października 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  w  Urzędzie  Miasta  Zgierza, Plac Jana Pawła  II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko pracy: od  Podinspektora  do  Inspektora w Wydziale  Zieleni  Miejskiej w Urzędzie  Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu  pracy.